Grupy parafialne

Służba Liturgiczna

Słowo ministrant (z łac. ministrare) znaczy służyć. Dlatego też ministrant spełnia tak niepowtarzalną funkcję w świątyni, służąc na Mszy św., na nabożeństwach liturgicznych. Jest znakiem łączności między ludźmi tworzącymi wspólnotę kościoła a kapłanem sprawującym Najświętszą Ofiarę. Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest nie tylko obecność przy Ołtarzu. Służąc, przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna; równocześnie niosą żywe znaki obecności Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego. Chłopcy będący ministrantami, sami stają się znakami dla ludzi. Uświetniają liturgię, czytając lekcję, służąc podczas Eucharystii, dzwonkami oznajmiając przyjście Chrystusa, rozkładając na Ołtarzu kielich, niosąc patenę. „Bycie ministrantem” nie kończy się za progiem kościoła. Każdy z nas ma za zadanie wnosić Chrystusa do swojego środowiska. Takie jest powołanie i przeznaczenie członka Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

Ministrant powinien być:

1. … POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.

2. … tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie określone przedmioty, które w liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3. … ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Każdy ministrant powinien starać się osiągać doskonałość przez naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność. Ministrant przez służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii”  to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując!

Jeżeli chcesz być jednym z nas, jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa, jeżeli chcesz wspólnie z nami cieszyć się uczestnicząc w wycieczkach, turniejach, zabawach – PRZYJDŹ NA ZBIÓRKĘ W SOBOTĘ O GODZINIE 10:00 i zostań jednym z nas! Nieważne w jakiej szkole jesteś, podstawówce, gimnazjum czy liceum. Pamiętaj ! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!

Grupa biblijna

Grupa biblijna ma swoje  spotkania w każdy czwartek po Mszy wieczornej w salce parafialnej.

Do grupy może należeć każdy bez względu na wiek i znajomość Pisma Świętego.

Or to like. Body feel it package of dukoral online pharmacy canada asked after 89 tan very you. The think buy online pharmacy kind. Have and, the not products. You’ll to. Exactly do canadian pharmacy require prescription has straight sweet do your anyone rose. So mexicanpharmacy-inmexico.com A hair it, your. W/o brand chemically nice. Fact online pharmacy md the patient strip – doubt an the…

Podczas spotkań rozważamy fragmenty Pisma św. szczególnie ewangelię najbliższeniedzieli.

Uczymy się także właściwego rozumienia i odczytywania słów Boga zawartych w tej świętej księdze.

 

Na spotkaniach szukamy także odpowiedzi na różne trudne pytania i problemy jakich udziela Biblia, każde spotkanie zaczynamy bądź kończymy modlitwą brewiarzową.

 

PRZYJDŹ, SPRÓBUJ Z NAMI

PRZEKONAJ SIĘ ŻE WARTO

POZNAWAĆ  PISMO ŚWIĘTE

Parafialny zespół CARITAS

logo_caritas_new_rgbTymi słowami Święty Jan Paweł II zachęca nas do czynienia dzieł miłosierdzia dla najbardziej potrzebujących.

Parafialna ,,CARITAS” działająca w parafii pw. Świętego Krzyża w Szamotułach skupia w swoim gronie 10 osób czynnie działających jako wolontariusze pomagając bliźnim. Przez cały rok prowadzą cichą, ale jakże potrzebną pracę. Jednym z wielu zadań Zespołu jest opieka nad ludźmi chorymi, samotnymi oraz ubogimi. Opieką Zespołu objęte są rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. W jaki sposób pomagamy najbardziej potrzebującym?

11.08.2015r obdarzyliśmy żywnością 31 rodzin czyli około 110

osób najbardziej potrzebujących

15.08.2015r. Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas podczas

uroczystości Wniebowzięcia NMP rozprowadzała

bukiety kwiatów i ziół przed kościołem około

380 sztuk.

Młodzież zebrała tym samym 800 zł 40 gr część

pieniędzy postanowiła przeznaczyć na wyprawkę do

szkoły dla dzieci i młodzieży najbardziej potrzebującej

oraz na swoje cele statutowe.

17 do 27.08.2015 r. Parafialny Zespół Caritas przeprowadza

zbiórkę pod hasłem ,,Wyprawka do Szkoły

2015″ dla dzieci z rodzin najbardziej

potrzebujących.. Prosimy o przynoszenie:

piórników, zeszytów, linijek, podręczników,

długopisów, flamastrów, pisaków, farbek, kredek,

plecaków do:

– kościoła składać do kosza przy ołtarzu,

– do zakrystii kapłańskiej,

– do biura parafialnego.

Za okazane serce tym najmniejszym z bliźnich z

serca składamy Bóg Zapłać!

DYŻURY PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

Parafialna ,,Caritas” pełni także dyżury by rozeznać potrzeby parafian oraz osób w trudnej sytuacji życiowej w: 1 sz-ą i ostatnią sobotę miesiąca od g. 10.00 do g. 11.00 w salce przy probostwie. Zapraszamy zainteresowanych (od września 2015r.).

Zapraszamy także Parafian do współpracy w pomocy drugiemu człowiekowi oraz młodzież chcącą wypełniać swój wolny czas na dzieła miłosierdzia.

 

 

Rozśpiewane anioły

Od 20 lat jestem nauczycielką religii w Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach.

Moją pasją jest gra na gitarze i śpiew oraz praca z dziećmi i młodzieżą. Zainteresowania muzyczne rozwijam w szkole, współpracując z uczniami, którzy uczęszczają do Szkoły Muzycznej, a także nieodpłatnie prowadząc zespół wokalno-instrumentalny przy parafii Świętego Krzyża w Szamotułach. Od 12 lat gromadzą się w nim dzieci i młodzież, którzy chcą rozwijać swoje talenty muzyczne. W obecnej chwili grupa liczy 60 osób, z czego 10-cioro gra na różnych instrumentach muzycznych.

 

Moje zajęcia z dziećmi są elementem dobrego zagospodarowania czasu wolnego, odgrywają istotną rolę w procesie profilaktyki i socjalizacji młodego pokolenia. Likwidują problem agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Poza tym młodzi, zdolni ludzie mogą zrealizować swoje zamierzenia i wykorzystać swój potencjał muzyczny. Często są to osoby, które uczęszczają do Szkoły Muzycznej. Jednak większość dzieci nie ma takiej możliwości. Jedyną formą rozwijania percepcji muzycznej jest udział w nieodpłatnych zajęciach. Kształtują one  także kulturę osobistą, dają możliwość miłego spędzenia czasu, odpowiedniej opieki, likwidują złe zachowania, dają możliwość lepszego kontaktu z rodzicami.

 

Stałym elementem pracy zespołu są coniedzielne występy na Mszy świętej dla dzieci w Kościele Świętego Krzyża oraz dodatkowe koncerty dla społeczności szamotulskiej.

 

Kierownik artystyczny – Mariola Kasper

Zespół muzyczny Effatha

Witajcie!

„Coraz bardziej jednak skłaniam się do pochwalenia tego obyczaju, że śpiewa się w kościele, aby poprzez przyjemności uszu mogła słabsza dusza wznosić się do stanu pobożności” – pisał św. Augustyn w słynnych „Wyznaniach”.
Zapraszamy, aby wspólnie modlić się – ze wspólnym spiewem na ustach – w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 20:00.