Służba Liturgiczna

Słowo ministrant (z łac. ministrare) znaczy służyć. Dlatego też ministrant spełnia tak niepowtarzalną funkcję w świątyni, służąc na Mszy św., na nabożeństwach liturgicznych. Jest znakiem łączności między ludźmi tworzącymi wspólnotę kościoła a kapłanem sprawującym Najświętszą Ofiarę. Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest nie tylko obecność przy Ołtarzu. Służąc, przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna; równocześnie niosą żywe znaki obecności Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego. Chłopcy będący ministrantami, sami stają się znakami dla ludzi. Uświetniają liturgię, czytając lekcję, służąc podczas Eucharystii, dzwonkami oznajmiając przyjście Chrystusa, rozkładając na Ołtarzu kielich, niosąc patenę. „Bycie ministrantem” nie kończy się za progiem kościoła. Każdy z nas ma za zadanie wnosić Chrystusa do swojego środowiska. Takie jest powołanie i przeznaczenie członka Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

Ministrant powinien być:

1. … POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.

2. … tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie określone przedmioty, które w liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3. … ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Każdy ministrant powinien starać się osiągać doskonałość przez naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność. Ministrant przez służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii”  to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując!

Jeżeli chcesz być jednym z nas, jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa, jeżeli chcesz wspólnie z nami cieszyć się uczestnicząc w wycieczkach, turniejach, zabawach – PRZYJDŹ NA ZBIÓRKĘ W SOBOTĘ O GODZINIE 10:00 i zostań jednym z nas! Nieważne w jakiej szkole jesteś, podstawówce, gimnazjum czy liceum. Pamiętaj ! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!