Rozśpiewane anioły

Od 20 lat jestem nauczycielką religii w Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach.

Moją pasją jest gra na gitarze i śpiew oraz praca z dziećmi i młodzieżą. Zainteresowania muzyczne rozwijam w szkole, współpracując z uczniami, którzy uczęszczają do Szkoły Muzycznej, a także nieodpłatnie prowadząc zespół wokalno-instrumentalny przy parafii Świętego Krzyża w Szamotułach. Od 12 lat gromadzą się w nim dzieci i młodzież, którzy chcą rozwijać swoje talenty muzyczne. W obecnej chwili grupa liczy 60 osób, z czego 10-cioro gra na różnych instrumentach muzycznych.

 

Moje zajęcia z dziećmi są elementem dobrego zagospodarowania czasu wolnego, odgrywają istotną rolę w procesie profilaktyki i socjalizacji młodego pokolenia. Likwidują problem agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży. Poza tym młodzi, zdolni ludzie mogą zrealizować swoje zamierzenia i wykorzystać swój potencjał muzyczny. Często są to osoby, które uczęszczają do Szkoły Muzycznej. Jednak większość dzieci nie ma takiej możliwości. Jedyną formą rozwijania percepcji muzycznej jest udział w nieodpłatnych zajęciach. Kształtują one  także kulturę osobistą, dają możliwość miłego spędzenia czasu, odpowiedniej opieki, likwidują złe zachowania, dają możliwość lepszego kontaktu z rodzicami.

 

Stałym elementem pracy zespołu są coniedzielne występy na Mszy świętej dla dzieci w Kościele Świętego Krzyża oraz dodatkowe koncerty dla społeczności szamotulskiej.

 

Kierownik artystyczny – Mariola Kasper