Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ksiądz Kanonik Piotr Mamet

proboszczPochodzi z Wielkopolski urodził się 30 lipca 1951 roku. Jego korzenie to malutka miejscowość Wartosław w gminie Wronki, parafia Biezdrowo. Stamtąd pochodzili jego rodzice: ojciec z Warosławia, matka z Wierzchocina. Tutaj urodzili się też brat i siostra.

W Wartosławiu ukończył szkołę podstawową. Następnie pięć lat uczył się w Liceum Pedagogicznym w Trzciance Lubuskiej. W 1970 roku zdał maturę. Po ukończeniu liceum pracował przez miesiąc w szkole podstawowej w Wartosławiu. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie – przez dwa lata studiował tam filozofię na Papieskim Wydziale Teologicznym, później przez cztery lata- teologię w Arcybiskupim Seminarium Poznaniu. W 1976 roku obronił pracę magisterską z filozofii społecznej u ks. prof. Wciórki. Praca nosiła tytuł „Pojęcie jednostki i osoby filozoficznej myśli Maritaina”.

Na początku jako kapłan pracował w Bninie pod Poznaniem. Zajmował się głownie nauczaniem katechezy. Utworzył też różne grupy, z których najbardziej trwałą był zespół muzyczny, z którego wyrosło dwóch organistów.

Po Bninie został posłany do Kotłowa pod Ostrowem Wielkopolskim, malutkiej parafii, liczącej wówczas 600 osób. Była to dość trudna placówka, bo mieszkańcy Kotłowa są podzieleni pomiędzy dwa wyznania: polskokatolickie i rzymskokatolickie.

Następnie trafił do parafii w Rogoźnie Wielkopolskim. Pracował tam głównie z młodzieżą. Wtedy zaczęli chodzić w Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy. Utworzyli wówczas grupę Czechów i Słowaków. To było w trudnych czasach, oni nie mogli pielgrzymować ze swojego kraju i często ponosili za to konsekwencje. Działały tam grupy biblijne, modlitewne, pielgrzymkowe i muzyczne. Ks. Mamet był tylko takim duchowym opiekunem.

Później posłano Ks. Piotra do Pępowa pod Gostyniem – tam pracował jako wikariusz. W wielu sprawach musiał zastępować starszego już proboszcza. Parafianie byli wspaniali, otwarci i chłonni Bożego Słowa, a młodzież bardzo aktywna.

Jako wikariusz pracował też we Wronkach. Jednak jego podstawowym zadaniem tam było stworzenie warunków do powstania nowej parafii na Osiedlu Borek. W ciągu dwóch miesięcy postawili tam kaplicę pod wezwaniem bł. Urszuli Ledóchowskiej.

Później został mianowany proboszczem w Siekowie, malutkiej, liczącej 1100 osób parafii w dekanacie przemęckim. Tą funkcję pełnił przez 9 lat. Jest to miejscowość typowo rolnicza.

Od 3 czerwca 2000 roku był proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Pniewach, tam został zapamiętany jako nieoceniony gospodarz i duszpasterz. Zawsze zatroskany od dobro powierzonej mu Wspólnoty. Od 1 lipca 2013 roku został skierowany do naszej Parafii.

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

ks. Zdzisław Błaszczyk (2004 – 2013)

ks. Bogdan Kończak (1979 – 2004)

ks. Franciszek Nowacki (1969 – 1979)

WIKARIUSZE


ks. Łukasz Wegner


ks. Marek Ratajczak

marekPochodzi z parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku 14 września 2002 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Dnia 17 maja 2007 roku otrzymał święcenia diakonatu. Praktykę diakońską odbywał w parafii Dobrego Pasterza w Poznaniu. Dnia 15 maja 2008 roku przyjął w Archikatedrze Poznańskiej święcenia kapłańskie. Mottem, które umieścił na obrazku prymicyjnym to słowa: „Wpatrujmy się w Jezusa.” Jako neoprezbiter, przez 2 lata posługiwał w parafii św. Stanisława Biskupa w Rydzynie. Od dnia 25 sierpnia 2010 rozpoczął posługę w parafii pw. świętego Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. W tym czasie był również Archidiecezjalnym Duszpasterzem Osób Niesłyszących. Od 25 sierpnia 2015 roku został skierowany do Naszej parafii.