Rodzina Różańcowa

„Przez Maryję do Chrystusa”, poprzez odmawianie różańca do bliskości z Bogiem podążają ci, którzy każdego dnia rozważają zbawcze tajemnice z życia Jezusa i Jego Matki.

To potężne zaplecze modlitewne dla wszystkich działań duszpasterskich podejmowanych w naszej parafii. Każde dzieło, niezależnie czy to jest pielgrzymka, przygotowanie dzieci do I Komunii św. czy też młodzieży do Bierzmowania, jest wpierw Bogu polecone w modlitwie wielu serc odmawiających codziennie Zdrowaś Maryjo.

Wiemy, że modlitwa odgrywa ogromną rolę i dzięki niej możemy wiele zyskać i wiele wyprosić. Dzięki temu, że mamy wspólny cel – jedno zadanie – wspieramy się nawzajem, budujemy wspólnotę parafialną i pogłębiamy życie duchowe.

Z powstaniem Wspólnoty Żywego Różańca wiąże się kilka wydarzeń.

Historia

Pierwszym z nich było ustanowienie przez Papieża Piusa V w 1571 r. święta Matki Bożej od Różańca, z poleceniem obchodzenia go na pamiątkę zwycięstwa pod Lepanto oraz ku czci Błogosławionej Dziewicy, każdego roku w dniu 7 października.

W roku 1825 we Francji w Lyonie, Paulina Jaricot założyła Stowarzyszenie Żywego Różańca, które wkrótce stało się popularne w całej Francji. Wkrótce Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a Papież Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzające Stowarzyszenie Żywego Różańca.

W roku 1883 natomiast, papież Leon XIII ustanowił w całym Kościele październikowe nabożeństwo różańcowe.

Zadania i obowiązki

Głównym zadaniem Wspólnoty Żywego Różańca jest codzienna modlitwa w wyznaczonej na każdy miesiąc intencji. W każdym objawieniu Matka Boża prosiła zawsze: ?Odmawiajcie codziennie różaniec?, a w Fatimie oznajmiła, że jest ?Królową Różańca Świętego?.

Wspólnota Różańcowa składa się z poszczególnych Róż, którą tworzy 20 osób – każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca. W ciągu dania jednak odmówiony zostaje przez wszystkich członków danej Róży cały różaniec.

Obowiązkiem każdego członka Wspólnoty Żywego Różańca jest:

  •  codzienne odmawianie jednego dziesiątka różańca,
  • udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych,
  • częste przystępowanie do sakramentów świętych,
  • udział w procesjach maryjnych,
  •  rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską (każdy w miarę swoich możliwości: pomoc w parafii, ofiarowanie cierpienia…),
  • odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór świętych,
  • udział w pogrzebie zmarłego członka Wspólnoty Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy (w wielu parafiach jest piękny zwyczaj zamawiania mszy św. za zmarłego, przez pozostałych członków danej Róży).

Rodzina różańcowa w naszej parafii ma swoje spotkania raz w miesiącu, na których rozważa słowa Pisma Świętego, modli się, a także rozważa przesłania Matki Bożej.

Zapraszamy do włączenia się w to piękne dzieło poprzez kontakt z naszym ks. Proboszczem