Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, które powstało w 1923r. we Włoszech. W naszym kraju pierwsze struktury Akcji Katolickiej powstały w Poznaniu w 1928 roku z inicjatywy sługi bożego prymasa Augusta Hlonda, który dekretem z dnia 2 listopada 1930r. powołał AK w Polsce. Za jej patrona obrano św. Wojciecha a główne święto wyznaczono na uroczystość Chrystusa Króla. W ciągu niespełna 10 lat swojej działalności AK stała się silnym ruchem skupiającym prawie wszystkie środowiska. Tuż przed wybuchem II wojny światowej liczyła 750 tys. członków.

Po wojnie władze komunistyczne zakazały działalności wszystkim stowarzyszeniom kościelnym, w tym również AK.  Odrodzenie AK nastąpiło w 1996 roku z inicjatywy św. Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki biskupów polskich do Rzymu wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur AK. W całej Polsce zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały tego stowarzyszenia. Od 2020r. patronem AK w Polsce jest również św. Jan Paweł II.

Głównym zadaniem członków Akcji Katolickiej jest, w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną, uczestniczenie w realizowaniu misji apostolskiej Kościoła. Osoby należące do tego stowarzyszenia przestają być anonimowymi katolikami. Razem formują swoją wiarę, angażują się w sprawy Kościoła oraz kształtują w duchu chrześcijańskim środowiska, w których żyją.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy naszej parafii istniał od 2004 roku przez 12 lat i zrzeszał 22 członków oraz 5 sympatyków. Od 2021 roku reaktywujemy działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

AK w swoim działaniu pokazuje, że Kościół to nie tylko modlitwa ale także działalnie na rzecz drugiego człowieka. Ściśle współpracujemy z grupami duszpasterskimi działającymi przy naszej parafii. Wspólnie organizujemy festyn parafialny, z którego zebrane środki przeznaczone są na półkolonie organizowane podczas wakacji.  Członkowie AK włączają się w różne inicjatywy. Podczas comiesięcznych spotkań formacyjnych, organizowanych w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 9 45, mają okazję porozmawiać o różnych problemach związanych z życiem Parafii i nie tylko. Organizujemy też „Śniadanie Wielkanocne” i „Wieczerzę Wigilijną” dla osób bezdomnych, samotnych i najbardziej potrzebujących wsparcia, zmuszonych trudną sytuacją życiową do korzystania z posiłków w jadłodajni prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Lipowej 27. Inicjatywy te są możliwe do realizacji dzięki dotacji z Miasta i Gminy Szamotuły oraz z Powiatu Szamotulskiego.

Zapraszamy, jeżeli ktoś z dorosłych Parafian czuje niedosyt w swoim zaangażowaniu w życie Kościoła i Parafii – to jest to pierwszy impuls do wstąpienia w nasze szeregi.

Maria Przybylska

tel: 604 860 424