Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Bractwo Straży Honorowej NSPJ w naszej parafii zostało założone 29 X 1998 r. przez ks. kan. Bogdana Kończaka – proboszcza. Początkowo do Straży Honorowej NSPJ należało 41 osób. Obecnie należy 10.. Nasze bractwo aktywnie uczestniczy w życiu parafii. Bierze min. udział w comiesięcznych pierwszopiątkowych Mszach św. wynagradzających za grzechy nasze i całego świata.

W pierwszy czwartek każdego miesiąca odprawiamy Godzinę Świętą przed najświętszym Sakramentem prosząc o liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

W wielkim Poście przygotowujemy rozważania Drogi Krzyżowej .

Wstąpienie do Straży Honorowej uzdalnia nas do dobrego przeżywania Mszy św. Dobrze przeżyć Mszę św., to przemieniać swoje serce, odkrywać potęgę łaski uzdalniającej nas do tego, by Jezus uzdrowił nasze relacje z drugim człowiekiem.

– zelatorka Elżbieta Warguła