Matki w Modlitwie

Zapraszamy na spotkania w czwartki o godzinie 19:30 do salki.

Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams, obecnie 75-letnia matka i babcia, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi.

Obecnie Matki w Modlitwie działają w ponad 100 krajach świata. Zasadą ruchu jest niekorzystanie z reklamy czy promocji. Jego upowszechnienie odbywa się drogą osobistych kontaktów i świadectwa matek. Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi.

Grupy modlitewne składają się zwykle z kilku-kilkunastu kobiet, które spotykają się raz w tygodniu w domach, kościołach lub kaplicach. Podczas spotkania matki – korzystając z modlitewnika – zawsze modlą się: do Ducha Świętego o prowadzenie spotkania, o ochronę przed złem, o przebaczenie, jedność serc i ducha. Na koniec powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi, wkładając do koszyka umieszczonego u stóp Krzyża, imiona dzieci zapisane na białych krążkach papieru. Ten gest – powtarzany na każdym spotkaniu – symbolizuje nasze całkowite oddanie dzieci opiece Bożej. Na koniec spotkania modlimy się za ojców dzieci.

W grupach obowiązuje zasada poufności i nie udzielania rad.

Matki w Modlitwie są otwarte dla wszystkich kobiet – matek biologicznych i duchowych. Zachęcamy szczególnie do duchowej adopcji kapłanów i sióstr zakonnych. Ruch jest także otwarty na matki innych wyznań chrześcijańskich. Struktura organizacyjna ruchu jest bardzo prosta. Jego podstawą są grupy modlitewne matek działające w danym kraju. W krajach, gdzie ruch jest szerzej rozwinięty działają koordynatorki krajowe, pomagają im zwykle koordynatorki regionalne. Co dwa lata odbywają się międzynarodowe konferencje koordynatorek krajowych.

W Polsce Matki w Modlitwie pojawiły się w 2002 roku. Dynamiczny rozwój ruchu datuje się od roku 2009 i Archidiecezji Białostockiej. Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki mianował ks. dr. Mirosława Korsaka asystentem kościelnym ruchu. Koordynatorką krajową MwM w Polsce od 2010 roku jest Lucyna Dec z Białegostoku. W listopadzie 2012 roku – po rekomendacji Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego (delegata Komisji Episkopatu Polski ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich) – Matki w Modlitwie zostały przyjęte do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

Obecnie (rok 2013) w Polsce działa okoto 60 grup MwM w 13 diecezjach i archidiecezjach. W listopadzie 2011 roku zorganizowaliśmy pierwszą konferencję krajową w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Białegostoku, a w październiku 2013 roku – kolejną konferencję w Warszawie i Wrocławiu. Organizujemy Kwartalne Dni Modlitw o lepszy świat dla dzieci i młodzieży, w które włączają się grupy w wielu miejscach kraju. Mamy też oddaną grupę modlitwy wstawienniczej (20 osób), wspierających nasz ruch codzienną modlitwą.

Z całego świata – także z Polski – przychodzą świadectwa potwierdzające, że modlitwy matek są wysłuchiwane. Bóg obdarza dzieci wielkimi łaskami: odzyskują zdrowie, wychodzą z nałogów, nawracają się, następuje pojednanie z rodzinami, rodzą się długo oczekiwane dzieci. Matki doświadczają przemiany, zyskują pokój serca, pogłębiają wiarę.

Więcej informacji: https://www.mothersprayers.org/index.php/pl/

Nasza modlitwa

Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie jako matki pragnące, abyś pobłogosławił nasze dzieci i wszystkie dzieci na całym świecie.

Dziękujemy Ci za nasze dzieci. Są one dla nas drogocennym darem. Dopomóż nam, Panie, zawsze o tym pamiętać, a szczególnie wtedy, kiedy są w potrzebie.

Panie, żyją one w trudnym świecie, w świecie, który nie zawsze Ciebie uznaje, w świecie, który często ich wyśmiewa, kiedy przyznają się do wiary w Ciebie. Daj im siłę, Panie.

Daj nam poznać, że Ty zawsze jesteś z nami, dzieląc nasze radości i smutki, łącząc się z nami, kiedy się śmiejemy i kiedy płaczemy w bólu.

Daj nam, prosimy, wszelkie łaski, jakich potrzebujemy, żeby wypełnić Twój zamysł wobec naszego życia, a także żeby dobrze wypełniać nasze rodzinne obowiązki. Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Możesz wszystko zmieniać.

Dlatego zwracamy się do Ciebie z ufnością i miłością, wierząc, że wysłuchasz nasze modlitwy. Nie pozwól nam, Panie, nigdy zapomnieć o Twojej wielkiej miłości do nas i do naszych dzieci, ani o tym, że to Ty zachęcasz nas, żebyśmy przychodziły do Ciebie z naszymi problemami.

Amen.