Krąg Biblijny

Krąg biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębienie jego przesłania. Spotykamy się co 2 tygodnie w środy o godz. 19.30 w salce parafialnej. Spotkanie prowadzi o. Ozeasz – Proboszcz naszej Parafii. Zapraszamy serdecznie.