XII Ogólnopolskia Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

                      Przedstawiciele naszej Wspólnoty, po raz kolejny uczestniczyli w XII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę – w tym roku pod hasłem: Ewangelizacja z różańcem”. Tegoroczną spotkaniem zainaugurowaliśmy siódmy rok Wielkiej Nowenny przed jubileuszem 200 – lecia Żywego Różańca w 2026 roku.

       Wyruszyliśmy w piątkowy poranek (31 maja) nawiedzając po drodze  miejsce urodzin ( Głogowiec) i parafię chrztu ( Świnice  Wielkie) – św. s. Faustyny Kowalskiej; następnie nawiedziliśmy Sulejów – Zespół Opactwa Cysterskiego  z przepięknie zachowanym romańskim kościołem cysterskim z 1232 r.; zwiedziliśmy przebudowane   na hotel(?!) skrzydło klasztoru pocysterskiego i spotkaliśmy się z ojcem Augustynem – cystersem i miejscowym duszpasterzem.

        Do Częstochowy, na nocleg   dotarliśmy ok. godz. 1800  ; po zakwaterowaniu i kolacji  u naszych Sióstr Franciszkanek skierowaliśmy kroki do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej; czuwanie rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim; nasza modlitwa była przygotowaniem do Eucharystii sprawowanej u stóp Matki Bożej –  pod przewodnictwem Krajowego Moderatora Żywego różańca – ks. Jacka Gancarka;  nasz opiekun sprawował Mszę św. w intencji całej naszej parafialnej Wspólnoty Różańcowej – polecając Maryi „wszystkie nasze sprawy oraz zmarłych członków”; po tylu duchowych przeżyciach  i nocnym wypoczynku, ponownie spotkaliśmy się w naszej wielkiej Ogólnopolskiej Rodzinie na placu przed szczytem jasnogórskim o godz. 930: odśpiewaliśmy Godzinki, wysłuchaliśmy konferencji, medytacji pierwszosobotniej wraz z modlitwa różańcową; punktem centralnym była Msza św.  pod przewodnictwem ks. Bp. Szymona Stułkowskiego z udziałem ponad 300 opiekunów grup pielgrzymkowych…

         Pielgrzymka na jasną Górę była dla nas nie tylko czasem modlitwy, ale także okazją, by doświadczyć wielkiej wspólnoty tych, którzy jednym dziesiątkiem różańca codziennie wspierają dzieło ewangelizacyjne  – zwłaszcza misji.

        Po tych wielkich duchowych przeżyciach, szczęśliwi i pełni wdzięczności za „spojrzenie Matki Bożej na nas” wyruszyliśmy (ok. 1430)  w drogę powrotną do domu…nawiedzając jeszcze Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej k. Leszna – gdzie duszpasterzują nasi Ojcowie: zwiedziliśmy klasztor nowicjacki, uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim i …skierowaliśmy się w drogę powrotną… Szamotuły przywitały nas deszczem i nocną ciszą…Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas.

       Żywy Różaniec jest obecny prawie w każdej polskiej parafii. Wiele z róż tworzy się także w przestrzeni internetowej. Od 2012 r. istnieje ogólnopolska struktura i statut Stowarzyszenia Żywego Różańca zatwierdzony przez KEP. W 2022 r. do Stowarzyszenia Żywego Różańca dołączył także Różaniec Rodziców jako jego osobna gałąź.

Czym jest Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy. Każdy z członków wspólnoty zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób w róży/kole różańcowym odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego. Codzienny dziesiątek odmawiamy w papieskich intencjach wyznaczanych przez Ojca Świętego na dany miesiąc jako odpowiedź na różne wyzwania i trudności, przed którymi stoją wierni Kościoła i ludzie całego świata.

Błogosławiona założycielka

Założycielką Żywego Różańca oraz Papieskich Dzieł Misyjnych jest Francuzka bł. Paulina Jaricot beatyfikowana w maju 2022 r. Młoda dziewczyna żyjąca w porewolucyjnej Francji, dotknięta łaską nawrócenia pod natchnieniem Ducha Świętego założyła te dwa bardzo ważne działa, które do dziś są wielkim wsparciem dla Kościoła. Paulina wspierała modlitwą i działalnością charytatywną misje na całym świecie. Skutecznie zachęcała do odmawiania modlitwy różańcowej, obejmując duchowym wsparciem tysiące osób z różnych krajów. Podejmowała też wiele innych dzieł, okazując miłosierdzie zwłaszcza najbiedniejszym. To wielka postać, która w służbie Jezusa i Maryi oddała wszystko, co miała: swoje życie, serce, majątek, pozycję społeczną, dobre imię. A jej wielkość zaczęto odkrywać dopiero po śmierci.

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia…” – O. Pio