Wizytacja kanoniczna ks. bp. Szymona Stułkowskiego

4 października 2022 roku przeżywaliśmy w naszej parafii pw. Świętego Krzyża w Szamotułach kanoniczną wizytację biskupią.

Gościliśmy JE ks. bpa Szymona Stułkowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej.

W ramach wizytacji ks. biskup spotkał się m.in. z przedstawicielami grup parafialnych, katechetami, gronem uczniów, nauczycieli i dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica; odwiedził chorych parafian w domach oraz wręczył dekrety nominacyjne członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Oprócz przeglądu ksiąg parafialnych, odbył owocne rozmowy z ojcem proboszczem i gwardianem Ozeaszem Ossowkim oraz ojcami wikariuszami parafialnymi: Iwo Hoeft i Ignacym Wiśniewskim.
Ponadto ks. biskup aktywnie włączył się w modlitwę różańcową z dziećmi oraz dorosłymi.

Rano sprawował Mszę św. dla chorych i starszych wiekiem parafian, natomiast o godz. 18.30 podczas uroczystej Eucharystii udzielił 57 młodym parafianom sakramentu bierzmowania.

Dzięki charyzmie ks. biskupa wizytacja nie była jedynie formalnym spełnieniem wymogu prawa kanonicznego, lecz przede wszystkim pełnym ojcowskiej troski spotkaniem inspirującym do gorliwej posługi duszpasterskiej w naszej szamotulskiej parafii.